Re: Правила форуму

Правила та питання щодо роботи форуму

Re: Правила форуму

Повідомлення L. Flavivs Anaticvla » 16 квітня 2013, 09:52

Правила форуму Comitium / Коміціум

1. Загальні положення

1.1. Український історичний форум Comitium (далі – Форум) – це місце для обговорення історії, культури, археології, військової справи античного світу (VI ст. до Р. Х. – IV ст. від Р. Х.) та середньовічної Візантії (IV–XV ст. від Р. Х.), а також пов’язаних з ними тем.

1.2. Форум включає в себе декілька розділів, деякі з них поділені на субфоруми, назва яких відображає тематику повідомлень, що розміщені та/або мають бути розміщені в них.

1.3. Форум є відкритим для відвідувачів. Додавати повідомлення та файли можуть лише зареєстровані учасники (далі – учасники), адміністратори та модератори Форуму (далі – керівництво). Форум також містить закриті субфоруми, участь у яких за власним бажанням бере лише частина учасників Форуму.

1.4. Форум є постмодерованим, але перше повідомлення учасника на форумі затверджується адміністратором. Кількість повідомлень, залишених одним учасником, та повідомлень, залишених у одній темі, не обмежена.

1.5. Українська мова є робочою мовою Форуму. На Форумі дозволяється спілкуватися російською, білоруською, польською та англійською мовами, а також наводити невеликі (до 0,5 тис. знаків) цитати іншими іноземними та класичними мовами, якщо це представляє інтерес для учасників Форуму. Повідомлення іншими мовами мають бути перекладені чи анотовані українською мовою.

2. Керівництво форуму

2.1. Керівництво форуму складається з адміністраторів та модераторів. Статус адміністраторів і модераторів позначено спеціальним кольором.

2.2. Призначення учасника адміністратором чи модератором відбувається колегіально, за одноголосної згоди всіх адміністраторів і модераторів.

2.3. Керівництво форуму має право:
- карати учасників за порушення правил Форуму;
- скасовувати покарання учаснику Форуму за умови повідомлення про причину цього рішення іншим модераторам;
- виносити на розгляд керівництвом питання про призначення учасника Форуму адміністратором чи модератором Форуму;
- редагувати повідомлення учасника Форуму, яке суперечить правилам Форуму;
- переносити чи ліквідовувати повідомлення і теми, що не стосуються тематики субфорумів, розділів та Форуму або порушують правила Форуму, та переносити повідомлення і теми до інших тем, субфорумів і розділів з метою тематичного упорядкування повідомлень;
- за проханням учасників та за згодою всіх адміністраторів і модераторів додавати або перейменовувати розділи та субфоруми Форуму.

2.4. Адміністратори форуму зобов’язані:
- регулярно слідкувати за справним функціонуванням Форуму;
- дотримуватися правил Форуму під час спілкування на Форумі;
- слідкувати за виконанням правил Форуму керівництвом Форуму;
- за проханням учасників допускати їх до участі в закритих субфорумах за умов згоди інших учасників субфоруму;
- викреслювати учасників з закритого субфоруму за власним бажанням або за одностайним рішенням всіх учасників закритого субфоруму;
- допомагати учасникам форуму з технічних питань.

2.5. Модератори форуму зобов’язані:
- дотримуватися правил Форуму;
- слідкувати за виконанням правил Форуму всіма учасниками;
- своєчасно реагувати на скарги та пропозиції учасників Форуму;
- повідомляти учасників Форуму про винесені покарання учасникам та керівництву Форуму;
- повідомляти причину редагування чи перенесення повідомлення чи теми, створеної іншим учасником, та підписуватися під редагованим чи перенесеним повідомленням власним ніком;
- допомагати учасникам форуму з технічних питань, вирішення яких входить до їх компетенції.

2.6. Керівництву заборонено:
- карати учасників Форуму чи скасовувати покарання без пояснення причини;
- редагувати чи ліквідовувати повідомлення учасників, які не суперечать правилам Форуму;
- переносити чи ліквідовувати теми і повідомлення, що відповідають тематиці та структурі Форуму;
- довільно додавати чи викреслювати учасників закритих субфорумів;
- довільно додавати або перейменовувати розділи та субфоруми Форуму;
- порушувати хронологічний і тематичний розподіл розділів і субфорумів Форуму;
- залишати повідомлення образливого, непристойного характеру;
- глузувати з учасників Форуму та погрожувати їм;
- ставити у підпис, аватар чи інші графи профілю інформацію образливого чи непристойного змісту;
- вимагати від учасників виконання вимог, не передбачених обов’язками учасників Форуму;
- розголошувати список учасників закритих субфорумів учасникам Форуму;
- передавати пароль від свого облікового запису стороннім особам.

3. Учасники форуму

3.1. Учасником Форуму є будь-яка особа, що пройшла реєстрацію на Форумі. При проходженні реєстрації учасник обов’язково заповнює графи "Нік", "Пароль" та "Електронна пошта". Нік видимий для всіх відвідувачів форуму, він служить для ідентифікації учасника під час спілкування на Форумі. Електронна пошта учасника невидима для відвідувачів форуму (крім керівництва). Пароль відомий лише учаснику Форуму.

3.2. Перелік учасників Форуму є відкритим, доступним для перегляду зареєстрованим учасникам та керівництву форуму.

3.3. Учасники Форуму зобов’язані:
- дотримуватися правил Форуму;
- дотримуватися тематичного і хронологічного розподілу розділів у субфорумів Форуму;
- дотримуватися ввічливої поведінки та правил гарного тону щодо інших учасників та керівництва Форуму;
- дотримуватися правил мови, якою пишеться повідомлення;
- цитувати попереднє повідомлення у разі адресної відповіді на нього;
- подавати правдиву інформацію в повідомленнях на Форумі, посилаючись на джерело інформації;
- супроводжувати посилання на сторонні ресурси анотаціями;
- супроводжувати додані до повідомлення зображення чи інші файли підписами;
- відповідати на запитання модераторів Форуму, задані в ході виконання службових повноважень (модерації).

3.4. Учасники Форуму мають право:
- писати повідомлення у існуючих темах Форуму;
- створювати нові теми на Форумі;
- повідомляти тематику, яку вони бажають обговорити у створеній ними темі та просити керівництво Форуму слідкувати за дотриманням іншими учасниками зазначеної тематики;
- спілкуватися з іншими учасниками та керівництвом Форуму через приватні повідомлення;
- користуватися пошуком повідомлень, тем, учасників на Форумі;
- редагувати та видаляти власні повідомлення без зазначення причини;
- перейменовувати власні теми в разі пояснення причини перейменування;
- просити керівництво про перенесення повідомлення чи теми до іншого розділу чи субфоруму або ліквідації повідомлення чи теми з зазначенням причин цього;
- скаржитися керівництву Форуму на порушення учасниками правил Форуму;
- скаржитися керівництву Форуму на дії модераторів Форуму;
- додавати чи змінювати підпис, аватар чи персональні дані за власним бажанням.

3.5. Учасникам Форуму заборонено:
3.5.1. Створювати кілька діючих облікових записів.
3.5.2. Подавати неправдиві персональні дані.
3.5.3. Порушувати хронологічний і тематичний розподіл розділів і субфорумів Форуму.
3.5.4. Залишати повідомлення ( у т. ч. приватні) образливого, непристойного характеру.
3.5.5. Глузувати з інших учасників Форуму та погрожувати їм.
3.5.6. Ставити у підпис, аватар чи інші графи профілю інформацію образливого чи непристойного змісту.
3.5.7. Ставити у підпис, аватар чи інші графи профілю інформацію рекламного змісту, що не узгоджена з керівництвом Форуму.
3.5.8. Рекламувати товари і послуги, повідомляти про продаж чи купівлю товарів і послуг (крім субфоруму "Ринок").
3.5.9. Розпалювати міжнаціональну, міжетнічну, расову, соціальну, класову ворожнечу.
3.5.10. Займатися пропагандою політичних течій.
3.5.11. Обговорювати питання "чорної археології", "чорного ринку", торгівлі зброєю та інших протизаконних явищ.
3.5.12. Обговорювати політичні та інші теми, що не відносяться до направлення форуму (крім субфоруму "Теревені" та приватних повідомлень).
3.5.13. Обговорювати проблеми "нової хронології" та інших антинаукових явищ (крім субфоруму "Теревені" та приватних повідомлень).
3.5.14. Обговорювати дії керівництва Форуму.
3.5.15. Підміняти модераторів Форуму.
3.5.16. Писати свідомо з помилками.
3.5.17. Розголошувати список учасників закритих субфорумів.
3.5.18. Розголошувати зміст спілкування з іншими учасниками через приватні повідомлення без згоди співбесідників.
3.5.19. Розголошувати зміст спілкування з іншими учасниками у закритих субфорумах без згоди інших учасників закритих субфорумів.
3.5.20. Розголошувати приховані персональні дані інших учасників (в т. ч. справжні ПІБ, місце проживання, роботи, навчання тощо) без їх згоди.
3.5.21. Передавати пароль від облікового запису стороннім особам.
3.5.22. Вживати обсценну лексику (мати).

4. Покарання на Форумі

4.1. Щодо учасників Форуму можуть бути застосовані такі покарання:
4.1.1. Попередження. Виноситься керівництвом учаснику в разі порушення правил форуму, зазначених у п. 3.5.7, 3.5.12, 3.5.16, ненавмисного порушення інших правил Форуму, залишення повідомлення, що не повністю відповідає темі обговорення, створення теми у невідповідному розділі чи субфорумі або невиконання обов’язків, прописаних у п. 3.3. Попередження може супроводжуватися редагуванням, перенесенням чи ліквідацією повідомлення чи теми, створених учасниками, що суперечать правилам Форуму.
4.1.2. Остракізм (бан, блокування учасника). Покарання застосовується, якщо учасник навмисно чи систематично порушує інші правила форуму. Може бути застосований на певний період або довічно.

4.2. В разі повторення порушення учасником правил Форуму може бути застосовано більш суворе покарання.

4.3. В разі порушення модератором правил Форуму керівництво Форуму розглядає питання щодо позбавлення цієї особи статусу модератора, рішення щодо якого приймається одноголосно (за виключенням голосу особи, що підозрюється у порушенні правил Форуму). Інші покарання щодо керівництва Форуму не застосовуються.
Аватар користувача
L. Flavivs Anaticvla
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 14 квітня 2013, 22:51
Звідки: Kiovia, Vcraina

Повернутись до Rostra

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

 Сайт присвячений організації, озброєнню та зовнішньому вигляду представників армій, що у різні часи перебували на теренах України.

cron